„A MÁTÉSZALKAI PIAC MEGÚJÍTÁSA” TOP -1.1.3-15 –SB1-2016-00025

„A Mátészalkai piac megújítása”

TOP -1.1.3-15 –SB1-2016-00025

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata

támogatás összege: 393.700.787Ft

támogatás mértéke: 100 %

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

 

projekt tartalmának rövid bemutatása

 

Projektünk célja, hogy a helyi környezet, működési feltételek megteremtésével új/meglévő piacotalakítson ki/fejlesszen, amely hozzájárul a település, közvetetten a térség gazdasági fejlődéséhez.

 

A projekt keretében megvalósuló beruházás mely egy teljesen a mai kor követelményeinek,minimumfeltételeinek megfelelő piac kialakítását eredményezi, eleget tesz a fent megfogalmazottcéloknak.

 

A helyi piac szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak a helyi termelőknek, vállalkozóknak a helybenmegtermelt javak közvetlen értékesítéséhez. Az értékesítési lánc rövidülése mindenképpengazdaságélénkítő hatással bír, hiszen a helyben megtermelt árut a termelő a piacon közvetlenül alakosságból, turistákból, átutazókból álló vevőkörnek értékesítheti, így a megtermelt javak közvetlenül a termelőtől a fogyasztóhoz kerülnek. A fejlesztés ezen intézkedése, a helyi termelők támogatása révén az élelmiszerárak (melyek közvetlenül a helyi termelőktől származnak) csökkenését eredményezi, köszönhetően az értékesítési lánc rövidülésének kiküszöbölhetők a nagykereskedelmi árrések. Az árak csökkenéséből adódó profit a vevők vásárlóerejét növeli, mely következtében a kereslet is növekszik. A kereslet növekedése a kínálat közvetlen növekedését fogja eredményezni.

Középtávon – a fenti stratégia megvalósulása esetén- tervezhető a termelési kapacitások növeléseiránti igény növekedése. A vállalkozói kapacitások növelése rövidtávon munkahelymegőrzésteredményez, a helyi kisebb méretű vállalkozások, őstermelők, családi gazdaságok tulajdonosai biztosmegélhetéshez jutnak. Közép-, és hosszútávon prognosztizálható új munkahelyek teremtése, hiszen akapacitások folyamatos növelése munkaerőhiányt eredményez a vállalkozásokban. Ebben az esetbena termelők kapacitásaik növelése érdekében, a kialakult keresletnövekedésnek köszönhetően újmunkaerők bevonására lesznek képesek.

 

A gazdasági fejlődés a projekt megvalósítása esetén nem kizárólag Mátészalka városát érinti, hanema környező településeken élő gazdálkodókat is. A fenti kereskedelmi multiplikátor hatás a piacmegépülésével érezhető lesz a környező kisebb településeken is. Így teljesül a város-vidékegyüttműködésének erősítése.