„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése az ellátás színvonalának javítása érdekében a Mátészalkai mikrotérségben”- ÉAOP-4.1.3/C-2F-2010-0005

A projekt tartalma a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által ellátott 7 szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás komplex térségi fejlesztése. A fejlesztésen belül két épület bővítése, eszközök és járművek beszerzése valósul meg. A projekt fő indoka a térség demográfiai-szociális viszonyaira, jóléti problémáira vezethető vissza. A fő projektcélunk a szociális feladataink jobb ellátása, a célcsoport helyzetének jelentős javítása.

Mátészalka városban a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése valósul meg az ellátás színvonalának javítása érdekében. A projekt 53 M Ft értékű építési beruházást (bővítési és belső felújítási munkákat), bruttó 8,9 M Ft értékű gépjárműbeszerzést (melyből elszámolható 7,87 M Ft számolható el), valamint 5.217.119 Ft összegű eszközbeszerzést foglal magába. A gépjármű beszerzés 2010. őszén megtörtént, amely az étkeztetési szolgáltatásunkhoz egy 9 személy szállítására alkalmas személygépkocsi használatát tette lehetővé.  A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben történő végzéséhez a projekt keretén belül beszerzésre kerül 1 darab 50 cm3-t meg nem haladó segédmotor-kerékpár, valamint 2 darab kerékpár (amelyeket a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is használni tud majd) is.

A projekt építési tételei vonatkozásában 2011. január 24-én sor került a közbeszerzési eljárás megindítására. Az eljárás eredményeként az Fogyatékosok Nappali Otthona (Kölcsey tér 1. szám alatti épület) vonatkozásában szerződéskötésre került sor. Az FNO épületének felújítása 2012. március 31.-én a módosított szerződésnek megfelelően befejeződött. A szolgáltatás keretében a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi, valamint halmozottan fogyatékos, és autista személy napközbeni ellátása, gondozása, foglalkoztatása és nevelése történik. Az ellátottak száma jelenleg összesen: 25 fő.

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények központi épülete (Szalkai L. u. 2/a.) tekintetében akivitelezővel történő szerződés aláírására, valamint a terület átadás-átvételére a 2013. március 04-én tartandó nyitórendezvény kereteiben került sor. Jelen sajtóközlemény megjelenésekor a kivitelezés építés szakasza már lezárult, a záró műszaki átadás-átvételre a múlt héten sor került.

A projektnek köszönhetően megtörtént a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Szalkai L. u. 2/a.) központi irodaépületének belső átalakítása, bejárati szélfogó, emeletráépítéssel történő bővítése és teljes akadálymentesítése, lift létesítése.

A projekt megvalósításának köszönhetően a célcsoportok ellátási színvonala javul, mivel fejlesztettük a szociális ellátási rendszer infrastruktúráját, valamint javul az ellátottak számára a szolgáltatás elérhetősége is.

A megvalósítás időszaka:2010.08.01 – 2013.07.31.           
Támogató: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
Támogatási összeg:   73.556.601 Ft
Projekt összköltsége: 77.428.002 Ft