Mátészalka energetikai megújulása" - TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071

„MÁTÉSZALKA ENERGETIKAI MEGÚJULÁSA”

 

 

TOP-3.2.1-15-sb1-2016-00071

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata

támogatás összege: 121.383.000 FT

támogatás mértéke: 100 %

a projekt befejezési dátuma: 2019.06.30

 

projekt tartalmának rövid bemutatása

 

A projekt célja:

Az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezen belül:

- 3 db önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése

- a megújuló energiaforrások fokozottabb használata

Megvalósítási helyszínek:

•           „Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvoda” (4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 75.)

•           „Hősök Emlékiskola”     (4700 Mátészalka, Kölcsey tér 3.)

•           „Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye” (4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1.)

A fenti megvalósítási helyszíneken homlokzati és födém hőszigetelésre, külső nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre, kondenzációs kazán beépítésére valamint napelemek elhelyezésére kerül sor.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által:
  • Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával.
  • külső szigetelés, nyílászárócsere

 

 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:
  • napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.
  • napelemrendszer épületenként

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése:
  • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje egy korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);
  • fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései
  • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
  • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje gépészeti korszerűsítés

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 • Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján
 • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.2 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján;