Ügyleírás állatvédelmi hatósági eljárás

Ügyleírás - Állatvédelmi hatósági eljárás

 

Felelős ügyintéző:

Török Mihály műszaki ügyintéző

tel.: 44/501-377

e-mail: torok.mihaly@mateszalka.hu

 

Illetékességi terület:

Mátészalka város közigazgatási területe

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Kitöltött kérelem formanyomtatvány

 

Alapvető eljárási szabályok:

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap

 

Jogszabályok:

·         1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

·         244/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet az állatvédelmi bírságról

·         245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelméről, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

·         41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

·         334/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Írásos kérelem, amely benyújtható személyesen, postai úton vagy e-mailen.

 

Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a:

www.mateszalka.hu/hivatal/elérhetőségiadatok, ügyfélfogadás címszó alatt.

 

 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Állatvédelmi hatóságként a jegyző, illetve a járási hivatal jár el.  A jegyző – feladat- és hatáskörében eljárva- ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását. A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja. A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti. A jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

A jegyző a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a jegyző kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságot a jegyző és a járási hivatal szabja ki.

Az ebtartás helye szerinti önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, mely alapján nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeírásakor köteles a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.


 

 

Állattartási bejelentőlap (Kattintson a letöltséhez!)