Ügyleírások fakivágás engedélyezése

Fakivágási engedélyezési eljárás

 

 

Felelős ügyintéző:

-          Zimán Edit műszaki ügyintéző

tel.: 44/501-315

e-mail: ziman.edit@mateszalka.hu

 

Illetékességi terület:

-          Mátészalka város közigazgatási területe

 

Eljárási illeték:

-           nincs

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

-          A bejelentés történhet kézzel írott formában vagy telefonon történő bejelentés útján, melyben szükséges a kivágandó fa pontos helyének megjelölése, esetleg fényképfelvétel vagy vázlatrajz csatolása.

 

Alapvető eljárási szabályok:

-          Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 21 nap, kivétel balesetveszély közvetlen elhárítása esetén, amely azonnali intézkedést von maga után.

 

Jogszabályok:

-          346/2008.(XII.30.) kormányrendelet: A fás szárú növények védelméről

-          2016. évi CL. törvény: Az általános közigazgatási rendtartásról

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

-          A kérelem benyújtható személyesen, e-mailen, telefonon ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

-          Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a: www.mateszalka.hu/hivatal/elérhetőségi adatok, ügyfélfogadás címszó alatt.

 

 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Fakivágási kérelmet minden olyan esetben be kell nyújtani Hivatalunkhoz, ha a kivágni szándékozott fa közterületen helyezkedik el, függetlenül attól, hogy a fát Önkormányzatunk vagy magánszemély ültette.

Nem kell kérelmet benyújtani abban az esetben, ha a kivágni szándékozott fa magánterületen helyezkedik el. Ennek eldöntésére célszerű felkeresni a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját.

A kérelem benyújtását követően minden esetben helyszíni szemle kerül lefolytatásra, ahol Mátészalka város főkertésze megvizsgálja a kérelemben megnevezett fát/fákat és szakvéleményt küld Hivatalunknak a fa/fák állapotára vonatkozóan, illetve az általa javasolt intézkedések megtételéről.

A helyszíni szemle során kerül sor a kérelemben foglaltak jogosságának megállapítására. Az ügyintéző az eljárás során dönt a tevékenység engedélyezésének lehetőségéről, a pótlandó fák ültetési kötelezettségének megállapításáról, majd az ültetési határidő leteltét követően ellenőrzi a döntésben szereplő kötelezettség teljesítését.

Mátészalka város főkertészének szakvéleménye alapján Mátészalka Város Jegyzője engedélyezi a kérelemben szereplő fa/fák kivágását, illetve a szükséges intézkedések megtételét.

A döntésről határozat készül, mely alapján Mátészalka Város Önkormányzatának városüzemeltetési feladatokért felelős cége a Városgazda Kft. végzi el a szükséges munkálatokat szükség esetén alvállalkozó bevonásával.