Parlagfűvel fertőzött ingatlanok ügyleírása

Bejelentés parlagfűvel fertőzött ingatlanról

 

 

 

Felelős ügyintéző:

-                     Nagyné Demeter Andrea

tel.: 44/501-316

e-mail: muszaki@mateszalka.hu

 

Illetékességi terület:

-                     Mátészalka város belterületén lévő magántulajdonú ingatlanok esetén

 

Eljárási illeték:

-                     A bejelentés illetékmentes

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:

-                     A bejelentés történhet személyesen, telefonon, levélben, illetve elektronikus úton.

 

Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a: www.mateszalka.hu/hivatal/elérhetőségiadatok, ügyfélfogadás címszó alatt.

 

 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

Mátészalka város területén található belterületi, magántulajdonú ingatlanok esetén a bejelentést az önkormányzat részére kell megtenni.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az ingatlan pontos címét, lehetőség szerint helyrajzi számát, a terület meghatározását és a beazonosítást segítő tereptárgyak megnevezését, a terület jellemzőinek megadását (mezőgazdasági terület, parlag, tarló, kultúrnövénnyel fedett stb.), valamint a parlagfű fenológiáját, hozzávetőleges magasságát. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának/használójának személyéről, erről nyilatkoznia szükséges. Fényképfelvételt és térképvázlatot is lehet csatolni a terület beazonosítása miatt, de nem kötelező.

 

A belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében helyszíni szemlét tartunk, melyről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető, és az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.  A hatósági helyszíni ellenőrzésre a bejelentéstől számítva 5 napon belül sor kerül, biztosítva annak lehetőségét, hogy a parlagfüves területeken minél korábban megtörténhessen a közérdekű védekezés elrendelése.

 

A parlagfűvel szennyezett ingatlan vonatkozásában ezt követően egy eljárást megelőző, felhívó és figyelmeztető levél kiküldésére kerül sor, amelyben határidő kitűzésével az ingatlan tulajdonosát felszólítjuk gyommentesítési feladatai ellátására. Ennek eredménytelensége esetén a határidő lejártát követően hatósági eljárás indul, melyben kötelezi a jegyző az ingatlan tulajdonosát a gyommentesítési kötelezettségei elvégzésére. Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést rendelünk el, mellyel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.

 

 

Jogszabályok:

 

-       2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

-       383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

-       221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

-       2016. évi CL. törvény az általános közigazgatásról

-       1990. évi XCII. törvény az illetékekről

-       43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről