A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  • Testvérvárosi kapcsolatok szervezése (együttműködés kialakítása, programok, rendezvények, látogatások szervezése, civil szervezetekkel való külkapcsolatok) - tv. 1. § (1) bek. és 10. § (1) bek. f) 1949. évi XX. tv. (Alkotmány) 44/A. § (1) bek. h)
  • Az EU szemléletének megfelelő módon az uniós tagsággal kapcsolatban felmerülő helyi feladatok ügyintézése - 2004. évi XXX. tv. 1. §
  • Az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, az idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése - 1991. évi XX. tv. 66. §
  • Hajléktalanok átmeneti szállása - 1993. évi III. tv. 90. §
  • Bursa Hungarica felsőoktatási önkorm. ösztöndíjrendszer pályázati anyagának előkészítése - 12/2001.(IV.28.) OM. Rendelet
  • Városi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása (Fényes Napok Fesztivál, Amatőr Színjátszók Találkozója - 1990. évi LXV. tv. 8. § (1); Az alapító okiratokban felvállalt feladatellátás
  • Közgyűjtemény támogatása - 4/2008. (II. 18) Kt. számú rendelet Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről