Pályázati felhívás vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

vagyongazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Mátészalka Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ingatlanok adásvételének döntésre történő előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, a pályázati felhívások megjelentetése, versenytárgyalás lebonyolítása, megkötendő szerződések előkészítése, az ingatlan adás-vételének lebonyolítása. Más kezelőre nem bízott önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával, a közoktatási intézmények fenntartói jogait gyakorló szervezetek és az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok számára vagyonkezelésbe vagy használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása, döntések előkészítése, szerződés megkötése, gondozása, szerződés-módosítások lebonyolítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása, ingatlanvásárlási kérelmekkel kapcsolatos ügyek lebonyolítása, ingó vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Legalább 2 éves szakmai tapasztalat önkormányzati pénzügyi, vagyongazdálkodási területen.,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. sz. mellékletére

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-364 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5243/2018, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző.
 • Személyesen: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I 13.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2018. november 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu - 2018. október 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázó vállalja kinevezésekor a 6 hónap próbaidő kikötését.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mateszalka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. 10. 31.