Tájékoztatás a hulladék közszolgáltatási díjfizetésről

Tisztelt Lakosság!

 

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a hulladék közszolgáltatási díjának fizetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó NHKV Zrt. a közszolgáltatási területén első alkalommal bocsátotta ki a közszolgáltatási díjakról szóló számláját az országos számlázási rendszeren keresztül.

Az NHKV Zrt. a számlákkal egyidejűleg tájékoztatót is küld az ügyfelei részére. 

- Az NHKV Zrt. a díjbeszedést, mint számlafizetési módot megszüntette. A most megkapott 2018 év II. negyedéves számlát az ügyfelek kizárólag csekken, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással fizethetik meg. 

- Az NHKV Zrt. által megbízott díjbeszedők a jövőben kizárólag a díjhátralék beszedés érdekében járhatnak el, a kintlévőség kezeléssel kapcsolatos cselekményeket, így a díjhátralékok beszedését és az ezzel összefüggő adatváltozás-bejelentést végezhetik. 

- Későbbi időpontban kapják meg a számlát a kedvezményes díjt és az időszakos díjat fizető ügyfelek. 

- A számlázó program a díjfizetés alapegységének tekintett ürítésszámot nem a megszokott Ft/ürítés, hanem a Ft/db elnevezéssel jelenítik meg a számlarészletezőben, mely azonban a számlában egyértelműen az ürítések számát fogja jelenteni az eddigieknek megfelelően (13 db/negyedév).

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a számla bal felső sarkában feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken a közszolgáltató készséggel áll a lakosság rendlekezésére.

Telefonos ügyfélszolgálat (rögzített vonal): 

- 06-42/508-374

- 06-42/508-369

- 06-42/58-371

 

Dr. Takács Csaba jegyző