Felhívás - Pro Urbe

Mátészalka Város „Pro Urbe kitüntetés”

Mátészalka Város Képviselő-Testületének 8/2018 (V.8.) önkormányzati rendelte alapjánannak a személynek vagy közösségnek, aki/amely Mátészalka érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, ezzel jelentősen hozzájárult a város anyagi, szellemi értékeinek gyarapításához, a város jobb megismeréséhez, „Pro Urbe” kitüntetést adományoz. Egy személy vagy egy közösség a kitüntetést csak egyszer kaphatja meg. A kitüntetés posztumusz is adományozható.

A kitüntetés adományozását minden év június 30. napjáig bármely természetes vagy jogi személy kezdeményeztheti Mátészalka Város polgármesterénél – elektronikus vagy postai elérhetőségein. (e-mail cím: polgarmester@mateszalka.hulevelezési cím: Mátészalka Polgármesteri Hivatal, Mátészalka, Hősök tere 9.