Felhívás javaslattételre - Pro Urbe, Díszpolgár

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

A Képviselő-testület működése során az elmúlt években igényként fogalmazódott meg, hogy az egyes kitüntetések adományozását megelőzően, a javaslattételre jogosultak tájékoztatást kapjanak a javaslattétel lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a rendkívüli veszélyhelyzet miatt a kitüntetések átadása a rendezvények megtartásának időpontja átütemezésre kerül. Azonban a javaslattétel lehetősége továbbra is nyitott.
 

A Pro Urbe Mátészalka, illetve Mátészalka Díszpolgára kitüntető címek vonatkozásában a javaslattételre nyitva álló határidő 2022. június 30.

Amennyiben a látókörében van olyan személy vagy szervezet, akinek munkája városi figyelmet és elismerést érdemel, legyen kedves, a kitüntetésre vonatkozó indokolás csatolásával együtt tegye meg javaslatát a 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. Segítségként a korábbi kitüntetettek listáját megküldjük Önnek.  

Kérem, Ön is járuljon hozzá ahhoz, hogy Mátészalkán elismerést kapjanak azok a személyek, illetve szervezetek, akik városunk fejlődéséért sokat tesznek, illetve munkájukban maradandót alkotnak.
 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a rendelet előírásainak megfelelő javaslatot a megjelölt határidő figyelembevételével hivatalomhoz levélben, vagy elektronikus úton a polgarmester@mateszalka.hue-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

 

Mátészalka, 2022. május 30.

 

Munkájára, életére Isten gazdag áldását kívánom:


Dr. Hanusi Péter
Mátészalka Város Polgármestere