EMLÉKEZTETŐ 2019. október 02.

 

Workshop

Az újranyitott TOP-7.1.1-16-H-084-2 „Add tovább Mátészalka értékeit! - Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére”és a TOP-7.1.1-16-H-084-3 „Mátészalka hazavár! –Programok az ifjúság kötődésének erősítésére, közösségeik fejlesztésére” című helyi felhívásokról, a pályázati lehetőségekről, a kérelmek benyújtásának folyamatáról 

 2019. október 02. 

A Mátészalkai Helyi Közösség 2019. október 02-án tartotta workshopját a mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Dienes Galériájában. Dr. Hanusi Péter a HACS elnöke köszöntötte a megjelent érdeklődőket, és röviden bemutatta a Helyi Közösséget.  A megvalósítandó projektek célja a város megtartó erejének növelése érdekében a kultúra közösségfejlesztő hatásának és integráló szerepének kihasználása. A település vonzóvá tételének fontos elemei közé tartozik az életminőség javítása, a település megtartó erejének növelése, a kulturális esélyegyenlőség javítása, amely az emberi erőforrás fejlesztése nélkül nem lehetséges.

Elmondta, hogy az Irányító Hatóság már több támogatási kérelmet jóváhagyott, a Támogatói Okirat aláírásra került, illetve ennek aláírása folyamatban van. Az Irányító Hatóság eddig valamennyi, a Helyi Bíráló Bizottság által támogatásra javasolt támogatási kérelmet jóváhagyta, így a kérelmet benyújtó szervezetek elkezdhették a projektek megvalósításának előkészítését, illetve a tervezettek közül már több programot meg is valósítottak.        

Elmondta, hogy kulcsprojektként az ERFA alapból 85 millió forintot tud Mátészalka Város Önkormányzata a Jóléti tó és a körülötte megvalósuló infrastrukturális beruházások megvalósítására fordítani. A TOP 7.1.1-16-H-084-1.2 Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán című helyi felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében pedig a Képes Géza Városi Könyvtár homlokzata újul meg.

A TOP 7.1.1-16-H-084-2 „Add tovább Mátészalka értékeit!” – Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére című helyi felhívás keretében 12 darab helyi támogatási kérelem kapott kedvező elbírálást.

A TOP 7.1.1-16-H-084-3 „Mátészalka hazavár!” – Programok az ifjúság kötődésének erősítésére, közösségeik fejlesztésére című helyi felhívásra három támogatási kérelem érkezett.

A HACS elnökének tájékoztatását követően a Nők és Férfiak Szatmárért Egyesület vezetője, Izsó Gabriella számolt be a helyi felhívásokra benyújtott pályázattal kapcsolatos tapasztalatairól. Elmondta, hogy egy Stroke klub létrehozására nyújtott be pályázatot. A klub 2019. október 18-án már meg is kezdi a működését. Nagyon fontos, hogy a stroke-os betegek közösségbe kerüljenek, és nemcsak ők, hanem a hozzátartozóik is találkozzanak egymással, tapasztalatot cseréljenek. A közösségi kapcsolatok

 

erősítésén túl a klub segítséget nyújt abban is, hogy a foglalkozásokon résztvevők megismerkedjenek az ARNI-módszerrel, amely segítségével a stroke-on átesett betegek életminősége, mozgáskészsége javul. A foglalkozásokon képzett ARNI-trénerek tanítják meg a klubtagoknak azokat a gyakorlatokat, amelyeket önállóan is elvégezhetnek. A klubfoglalkozásokon emellett alkalmanként más szakterületek szakemberei is részt vesznek.                    

Dr. Hanusi Péter a HACS elnöke arról is beszámolt, hogy az „Add tovább Mátészalka értékeit !” és a „Mátészalka hazavár !” című helyi felhívások keretében felhasználható keretösszeg nem merült ki, ezért az Irányító Hatóság engedélyével újranyitásra kerültek, tehát a jó ötletek megvalósítására még mindig áll rendelkezésre forrás. Az újranyitott helyi felhívásokra 2019. október 11-ig lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.  

A HACS elnöke röviden bemutatta az újranyitott támogatási kérelmeket, beszélt a támogatást igénylők köréről, célcsoportjáról, a projekt keretében önállóan támogatható, választható és önállóan nem támogatható tevékenységekről.

A résztvevők megismerhették a kérelmek kezelésének folyamatát, a benyújtási és elbírálási rendszert, valamint az ide vonatkozó határidőket. Ismertette a munkaszervezet valamennyi elérhetőségét, az ügyfélfogadás időpontját.

A prezentációt követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdésfeltevésre; a rendezvény céljának megfelelően interaktív jelleget kapott. A támogatási kérelmet benyújtani szándékozók kötetlen beszélgetés keretében kaphattak információt a munkaszervezet munkatársaitól, és kicserélhették tapasztalataikat a sikeresen pályázó szervezetek képviselőivel.