„Mátészalka Színei” lakossági fórum

A Mátészalkai Helyi Közösség által 2019. június 11-én megszervezésre került a „Mátészalka Színei” (TOP 7.1.1-16-H-084-4) CLLD lakossági fórum, amely a mátészalkai polgármesteri hivatal első emeleti előadótermében került megrendezésre. A HACS elnök Dr. Hanusi Péter köszöntötte a megjelenteket. A munkaszervezet részéről Szilágyiné Imre Ágnes rövid összefoglalót tartott arról, hogyan alakult ki a HACS Mátészalkai Helyi Közösség, milyen célokat fogalmaz meg a Helyi Közösségi Stratégia.

A TOP CLLD „Community-led Local Development” azaz Közösségvezérelt helyi fejlesztési koncepció keretében, közösségi szinten irányított helyi fejlesztések valósulnak meg. A helyi értékek felmutatás és fogyasztása mellett a város gazdasági életének fontos része, hogy a gazdasági élet szereplői, tevékenységük, de ugyanígy a civil szolgáltatók is ismertek legyenek, és a papír alapon történő tudás és ismeretátadás mellett lehetőség szerint a XXI. századi multimédiás eszközök alkalmazásával, újszerű megjelenítéssel kerüljenek bemutatásra, felkeltve ezáltal a fiatalabb generáció érdeklődését is. Ezt segítik az adatbázisfejlesztések, a mobil applikációk, illetve minden olyan tevékenység, amely hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, elérhetőségéhez és növeli a helyi termékek népszerűségét, értékeink megismerését, elismertségét.

Bemutatásra kerültek az eddig megjelent helyi felhívások, és szó esett a meghirdetésre kerülő helyi felhívásokról. A projekt részeként jelent meg a „Mátészalka Színei – Soft projektek támogatása Mátészalka területén” (TOP-7.1.1-16-H-084-4) című projekt, melyre a helyi költségvetési szervek, alapítványok, mikro-, kis és középvállalkozások, egyéni vállalkozások, egyesületek és szövetségek pályázhatnak.

A felhívás bemutatása a támogatást igénylők körére, a célcsoportjára, a projekt keretében önállóan támogatható, választható és önállóan nem támogatható tevékenységekre fókuszált. A résztvevők megismerhették a kérelem kezelés folyamatát, a benyújtási és elbírálási rendszert, valamint az ide vonatkozó határidőket. A projekt keretében helyi értéktár, vállalkozói adatbázisok létrehozása, programok, applikációk, telefonos alkalmazások, illetve olyan tevékenységek létrehozása, amelyek kreatív módon mutatják be a helyi értékeke, valamint gazdaság-és közösségfejlesztő erővel bírnak.

Ismertették a munkaszervezet valamennyi elérhetőségét, az ügyfélfogadás időpontját. A prezentációt követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni.