„Mátészalka Hazavár!” (Workshop) Emlékeztető

A 2018. december 19-én a Mátészalkai Helyi Közösség által megszervezésre került a „Mátészalka Hazavár!” (TOP 7.1.1-16-H-084-3) CLLD workshop, amely a CopyCreativ Kft. előadótermében került megrendezésre. A munkaszervezet vezetője Dr. Takács Csaba köszöntötte a megjelenteket, ismertette a workshop célját. Ezután a munkaszervezet részéről Szilágyiné Imre Ágnes rövid összefoglalót tartott arról, hogyan alakult ki a HACS Mátészalkai Helyi Közösség, milyen célokat fogalmaz meg a Helyi Közösségi Stratégia.

A TOP CLLD „Community-led Local Development” azaz Közösségvezérelt helyi fejlesztési koncepció keretében, közösségi szinten irányított helyi fejlesztések valósulnak meg. A közösségi tervezés során a helyi közösség több ponton kifejezte az ifjúság, mint célcsoport kiemelt kezelésére vonatkozó igényét. Az elvándorlási hajlandóság csökkentésének, a népességfogyás megállításának egyik eszköze az ifjúság kötődésének erősítése és az ifjúsági közösségek fejlesztése. A fiatalok helyben maradását nagymértékben meghatározza, hogy milyen mértékű a helyi identitásuk. A megélt a közösségi, kulturális és szabadidős élmények alapvetően befolyásolják a fiatalok város iránti attitűdjét. A programoknak versenyre kell kelniük a virtuális szabadidős tevékenységekkel, érzelmi hatást is ki kell tudni váltaniuk, azaz törekedni kell az élmények hangsúlyára.

Bemutatásra kerültek az eddig megjelent helyi felhívások, és szó esett a meghirdetésre kerülő helyi felhívásokról. A projekt részeként jelent meg a „Mátészalka Hazavár! -Programok az ifjúság kötődésének erősítésére, közösségeik fejlesztésére” (TOP-7.1.1-16-H-084-3) című projekt, melyre a helyi közösségek, egyesületek, alapítványok pályázhatnak.

A felhívás bemutatása a támogatást igénylők körére, célcsoportjára, a projekt keretében önállóan támogatható, választható és önállóan nem támogatható tevékenységekre fókuszált. A résztvevők megismerhették a kérelem kezelés folyamatát, a benyújtási és elbírálási rendszert, valamint az ide vonatkozó határidőket. A projekt keretében képzések, rendezvények, fesztiválok, előadások, klubfoglalkozások és szemléletformáló programok valósulhatnak meg, amelyek kifejezetten a helyi ifjúságot célozzák meg.

Ismertették a munkaszervezet valamennyi elérhetőségét, az ügyfélfogadás időpontját. A prezentációt követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdésfeltevésre, a rendezvény céljának megfelelően interaktív jelleget kapott.