Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

2017. január26. napján (csütörtök) 15.00 órára

ülésreösszehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.        Előterjesztés a Mátészalkai Körzeti Megbízott bemutatásáról és kinevezésének véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.        Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.        Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.        Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és a „KIRÁLY” Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Király Tímea orvos) közötti feladat-ellátási szerződés megkötéséről és hozzájárulás megadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.        Előterjesztés Mátészalka Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003. (III.14.) Ök. számú rendelete módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.        Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.2-VEKOP-16 kódszámú) pályázat beadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.        Előterjesztés a Szatmár-Kárpátok Bt. 2017. január 19. napján benyújtott támogatási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.        Előterjesztés az általános iskolák kijelölt felvételi körzetei tervezetének véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.        Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.   Bejelentések

 

                                       Mátészalka, 2017. január 19.

 

                                                                                                                                                                                                      Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                                     polgármester