Pályázati felhívás

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a GYES alatti távollét idejéig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. építésügyi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési, használatbavételi, bontási engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatok feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Mátészalka Város Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete és a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. sz. mellékletére
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1 éves szakmai tapasztalat önkormányzati építésügyi területen.,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2019. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-391 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 343/2019., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyzőnél, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I/13.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2019. augusztus 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu
 • Szatmári Szó helyi lap

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 23.