Tájékoztató A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának eredményéről

 

 

T Á J É K O Z T A T Á S

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának eredményéről

 

A pályázati felhívás alapján meghosszabbított határidővel, 2016. november 15-ig volt lehetőség pályázat benyújtására.

Ebben a pályázati időszakban elektronikusan 115 pályázat került rögzítésre, de papír alapon csak 109 pályázó adta be a pályázatát. Azokat a pályázatokat, amelyeket a pályázók az on-line rendszerben rögzítés után véglegesítettek, de kinyomtatott formában nem nyújtottak be az önkormányzathoz, a feldolgozás során érvénytelennek kellett tekinteni, és ezen pályázatok a bírálati szakaszban már nem vehettek részt. A pályázat benyújtására nyitva álló idő alatt papír alapon 95 db „A” típusú, és 14 db „B” típusú pályázat érkezett az Önkormányzathoz. 2 db „A” típusú pályázatot érvénytelennek kellett nyilvánítani, mivel hiánypótlási kötelezettségüknek a pályázók nem tettek eleget.

 

2015. évhez hasonlóan ebben az évben is a pályázatok elbírálásánál egy szempontrendszert állítottunk fel, melyben a család egy főre jutó jövedelmén kívül figyelembe vettük a közös háztartásban élő eltartottak számát, a felsőoktatásban tanulók számát, a családban előforduló rokkantságot, tartós betegséget, munkanélküliséget, valamint azt is, hogy a hallgató költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben részesül-e. A felállított szempontrendszer alapján három kategóriát állítottunk fel mind az „A”, mind a „B” típusú pályázók esetében.

 

Az elbírálást követően 107 érvényes pályázatot benyújtó mátészalkai pályázó részesült támogatásban.

 

A 93 fő „A” típusú pályázatot benyújtó hallgató 2017-ben két félévben 5-5 hónapra kap pénzbeli támogatást, melynek összege mindösszesen 2.390.000 Ft. A támogatás átlagos mértéke 2.600 Ft

 

A 14 „B” típusú pályázatot benyújtó pályázó – amennyiben felvételt nyernek valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatára, és tanulmányaikat 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik – 2017. szeptemberétől 6 féléven keresztül részesül támogatásban. A megítélt támogatás mértéke 2017/2018. tanév második félévében 155.000 Ft, melyen felül a korábbi években „B” típusú pályázatokra megállapított 400.000 Ft támogatás biztosítására vállalt kötelezettséget az önkormányzat. A támogatás átlagos mértéke 2.200 Ft.

2017. évre megítélt támogatás összege 2.545.000 Ft, korábbi kötelezettségvállalás összege 400.000 Ft.

 

A kifizetések az első félévben legkésőbb április hónapban, a második félévben október hónapban kezdődnek.

 

 

Mátészalka, 2016. december 21.

 

                                                                                                                                                          Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                         polgármester