Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényfelméréssel kapcsolatosan

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

 

A fentiekre tekintettel az Önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények felmérésében.

 

A mellékelt adatlapon lehetősége van a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezésekkel rendelkező lakosságnak, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a háztartásoknak várhatóan mekkora barnakőszén mennyiségi igénye merül fel (mázsában kifejezve).

 

Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási helye az adott háztartás.

 

Kérjük, az érintetteket, hogy a mellékelt adatlapot értelemszerűen kitöltve a 2022. szeptember 28. 1200 -óráig a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába eljuttatni szíveskedjenek / vagy elektronikus úton - emailben : igenyfelmeres@mateszalka.hu címre.

 

FONTOS! Az igényfelmérés kizárólag lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!!

 

- ADATLAP