F E L H Í V Á S

 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy reményeink szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT (NIF ZRT) beruházásában a közeljövőben megvalósul az M49 számú gyorsforgalmi út, mely érinti Mátészalka Város közigazgatási területét is.

 

A NIF ZRT az UVATERV Zrt-UNITEF 83’ Zrt Konzorciummal készítteti „Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervét”.

 

A beruházás megvalósításához a többségében jelenleg még mezőgazdasági- és erdőművelés alatt álló, közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A beruházás tervezése és megvalósítása során ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési igénye miatt szükséges a településrendezési terv módosítása.

 

A településrendezési tervek módosításai un. „tárgyalásos” eljárás keretében folynak, készítőjük az A.D.U. Építész Iroda Kft. Az eljárás során, ahogy korábban is partnerségi egyeztetést tartunk, mely általában lakossági fórumból és a honlapon, valamint hirdetőtáblán kihelyezett partnerségi dokumentáció nyilvánosságra hozatalából és véleményezéséből áll.

 

Tekintettel az országos veszélyhelyzetre – a 143/2020.(IV.22.) sz. Kormányrendelet szerint a tájékoztatást és véleménynyilvánítást, elektronikusan kell lebonyolítani, lakossági fórum tartására jelenleg nincs lehetőség. Mátészalka Város Önkormányzata a nyilvánosságot biztosítva a Településrendezési Terv módosítással kapcsolatos Partnerségi dokumentációt a honlapján elhelyezte, melyet az alábbi útvonalon érhetnek el:

 

www.mateszalka.hu/onkormanyzat/varosrendezési-dokumentumok/M49RTmodositas

 

Az M49 gyorsforgalmi utat érintő Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket 2020. május 29-ig várjuk a tarkanyiakos@mateszalka.hu e-mail címre küldve.

 

                                                                                                      Tisztelettel,

                                                                                                                                                      Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                    polgármester