„A mátészalkai Képes Géza Általános Iskola infrastrukturális és eszközfejlesztése” - ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0021

Előzmények:

Mátészalka Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Programjának pályázati felhívására, melynek eredményeképp közel 500 milliós támogatást nyert a Képes Géza Általános Iskola felújítására.

A projekt célja:

A Képes Géza Általános Iskola komplex fejlesztésével az Önkormányzat hozzá kívánt járulni ahhoz, hogy az általános iskola diákjai egyenlő eséllyel férjenek hozzá a minőségi közoktatáshoz, elősegítse továbbtanulásukat, képességeik, tehetségük kibontakoztatását, erősítse bennük a tolerancia, a befogadás képességét, a társadalmi és környezeti felelősségérzetet. A projekt célja továbbá, hogy az intézmény gazdaságosan, hatékonyan, környezetbarát módon működtethetővé váljon, Mátészalka lakossága pedig nyitott, közösségi térhez jusson, melyet rendezvények szervezésére, megtartására is használhat.

A projekt megvalósulása során az iskola felújítása, korszerűsítése, bővítése, komplex akadálymentesítése történt meg, mely által az intézmény egészséges, modern, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt nevelkedő gyermekek számára, elősegíti későbbi középiskolai sikerességüket, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását.             

A pályázati támogatás megteremti annak lehetőségét, hogy gyermekeink korszerű, energiatakarékos és környezetbarát környezetben fejlődhessenek, ahol a gyermekek környezettudatosságának erősödését az épület napenergiával való ellátása és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítése is elősegíti. Új csövezéses fűtési rendszer készült, külön szabályozható fűtési körökkel. Teljes mértékben átépítésre került az épület elektromos rendszere, energiatakarékos elektromos fogyasztókat szereltek fel, az udvaron mozgásérzékelővel ellátott lámpák, a folyosókon időkapcsolós világítás került kialakításra.

Átépítésre került a főbejárat a belső udvari rész játéktér és fedett rész kialakításával, lift beépítése, valamint teljes körű padló és faburkolat csere történt meg, akadálymentes vizesblokkok, rámpák, és egy sportpálya került megépítésre.

A felújított épületekben a tantermek, szaktantermek, lehetőséget adnak arra, hogy a tehetséges gyermekeket differenciált fejlesztésben részesíthessék, a különböző foglalkozásaikat, tevékenységeiket megfelelő körülmények között végezhessék az iskola tanárai. A beszerzett bútorok, esélyegyenlőségi és zenei kompetenciát fejlesztő, mozgásfejlesztő, környezeti nevelést elősegítő eszközök, nyelvi készségfejlesztő eszközök elősegítik a gyermekek felkészítését a későbbi sikeres középiskolai beilleszkedésre és előrehaladásra.


Támogató: A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A megvalósítás időszaka: 2009.02.27 - 2011.01.31

Támogatás összege:      509 094 695,-Ft

Önerő összege:                                 26 850 873,-Ft

A projekt összköltsége: 535 945 568,-Ft