KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0172 - „Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása”

Előzmények: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül felhívást tett közzé, melyre Mátészalka Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0172 azonosító számon regisztrált, 2014. szeptember 23-án pályázatot nyújtott be, amelyet az NFÜ támogatásban részesített. Az NFÜ döntése alapján Mátészalka Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja: Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai szempontú rekonstrukciója (homlokzati és tetőszigetelés, villanyszerelés, gépészeti munkák, nyílászáró csere, napelemek elhelyezése).

A megvalósítás időszaka:      2015.05.26 – 2015.09.30.     
Támogató: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.       
Támogatási összeg:                109.462.882 Ft.

Saját erő összege:                      4.526.002 Ft          
Projekt összköltsége:              113.988.884 Ft